Loading...

Over engation

Onze overtuiging:
Echte digitale groei begint bij de juiste sturing en processen

Vrijwel elke organisatie is vandaag de dag in meer of mindere mate aan de slag gegaan met digitalisatie. Waar sommige organisaties hun volledige verdienmodel tegen het licht houden en op zoek gaan naar nieuwe digitale business concepten zijn anderen bezig met kleinere stappen gericht op efficiency en beleving. Helaas is het nog niet zo vanzelfsprekend dat deze initiatieven succesvol worden. Nog recent bleek uit onderzoek van o.a. Boston Consulting Group en McKinsey dat het merendeel van de projecten niet de verwachte return heeft opgeleverd. En ook uit cijfers van het Nederlandse CBS blijkt dat ondanks de spectaculaire toename van digitalisering en robotisering de toename van de arbeidsproductiviteit steeds verder stagneert.

Wij geloven dat met de juiste aanpak de slagingskans van elk project significant kan worden verhoogd en elke organisatie meer kan halen uit zijn digitale innovatie.
Door bedrijfsdata te verbinden en inzichtelijk en planbaar te maken waardoor je zicht krijgt op waar je staat en waar je naar toe gaat.
Door niet te beginnen bij de flashy tools en software demo’s maar door vanuit je strategie en identiteit een vertaling te maken naar best practice processen.
Door te organiseren en sturen in End 2 End processen in plaats van afdelingen. En door te denken als een klant of medewerker bij elke stap in het proces.
En met deze aanpak ondersteunen we iedere dag onze klanten in hun groeiverhaal.

Digital Innovation

Strategy

Engagement

“Onze klanten reageren nog weleens verbaasd als we niet bij de eerste sessie software uit de tas toveren. Of als we benoemen dat elk project voor minimaal 70% een business project zou moeten zijn en voor slechts 30% gericht op tools en software. Dit verandert echter snel naar enthousiasme als de eerste best practice concepten op tafel komen en de impact op de organisatie duidelijk wordt.”