Loading...
⚡️Breaking news! We gaan het engation team uitbreiden met een frontend developer!
Klik voor alle info!

Klaar om jouw

Organisatie
Recruitment
Sales
Finance
Organisatie

echt te laten accelereren?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Met het verzenden van dit formulier ga je automatisch akkoord met ons privacy statement.
Digital Process & Performance Engineers

Onze aanpak voor groei

Engation levert organisaties oplossingen om processen vlotter en effectiever te laten verlopen en strategische doelen sneller te bereiken.  Dat doen we door onze best practice proces inrichtingen voor bijv. recruitment, sales en finance te implementeren in samenhang met de unieke identiteit van jouw organisatie. 

Maar dat doen we ook door de data en processen van jouw organisatie samen te brengen in ons integrale KPPI en stuurmodel zodat je scherp zicht hebt op waar je als organisatie staat en waar je naar toe wilt groeien. En met onze low code data oplossing growPath brengen we de gegevens uit de verschillende systemen bij elkaar in een samenhangend en planbaar datamodel.

En dat brengt je als organisatie scherper inzicht, vlottere besluitvorming, betere interne en externe samenwerking en uiteindelijk meer groei.

Sector Specialisten

Ons team heeft decennialange C-level en Management ervaring binnen de sectoren staffing, recruitment en professional services (incl. software development). Wij begrijpen we als geen ander wat er bij jouw organisatie speelt, wat de (compliance) randvoorwaarden zijn en hoe je optimaal jouw business kansen kan benutten.

Staffing
Professional Services
Recruitment

Voorbeelden van onze oplossingen

Best Practice Recruitment
proces
In de huidige krappe arbeidsmarkt hebben organisaties grote moeite om de instroom van nieuw talent te borgen. Hoe zorg je dat jouw organisatie over de juiste talenten kan blijven beschikken?

Met onze best practice voor recruitment zetten we een nieuw en modern recruitment proces neer wat nauw aansluit bij jouw organisatie identiteit en employer branding. Door onze best practice ontstaan er nieuwe recruitment kanalen voor meer kwalitatieve leads, kan er actief en gestructureerd gebouwd worden aan een warm netwerk in de meest structureel gevraagde functies en borgen we dat er soepel en kandidaatgericht wordt samengewerkt door zowel recruitment als de overige organisatie onderdelen.

Daarnaast zorgen we met de data en inzichten dat het recruitment proces voortdurend blijft innoveren en verbeteren en er een stevige basis ontstaat voor toekomstige groei.
Integrale Business Planning en Sturings framework
Je hebt een duidelijke visie waar je als organisatie naar toe wilt maar het ontbreekt je aan de juiste inzichten om actief te sturen?

Vaak is de rapportage opbouw van organisaties opgebouwd vanuit de organisatiestructuur en de verschillende losstaande systemen. Hierdoor ontbreekt een overkoepelend beeld op het niveau van de (E2E) processen waardoor belangrijk inzicht ontbreekt en integrale business planning lastig wordt.

Met ons KPPI framework creëren we een stuurmodel gebaseerd op de waardecreatie van uw organisatie. Door deze te koppelen aan de (E2E) processen maken we de sturing toekomstgericht, planbaar en verhogen we de samenwerking en efficiency.

Daarnaast borgen we met ons governance model de voortdurende doorontwikkeling van de stuurinformatie zodat deze mee blijft bewegen met je organisatie groei.
Slim geïntegreerd
datamodel
Nu we steeds verder digitaliseren beschikken organisaties ook steeds vaker over een schatkamer aan data die in o.a. het CRM, ATS, ERP en andere systemen is vastgelegd. Hoe mooi zou het zijn als je al die data geïntegreerd voor je zou kunnen laten werken?

Met growPath, ons eigen low-code data analytics en business planning platform, zijn we in staat de verschillende databronnen bij elkaar te brengen en als een geïntegreerd datamodel te ontsluiten via bijv. Excel of Power BI. Van marketing kanalen tot het grootboek, van HR data tot de sales pipeline. Door de relevante data bij elkaar te brengen zijn de verschillende onderdelen van de organisatie in staat inzichten te delen en besluitvorming beter onderbouwd te laten plaatsvinden.

En gecombineerd met ons business planning en sturings framework ben je in staat om fijnmazig de organisatie te sturen op weg naar groei.